Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid

Rapporten tilhører rapportseriene Byggforsknotat.

Denne rapporten handler om hvordan politikkutvikling og yrkespraksiser påvirkes og endres gjennom forsøksvirksomhet. Caset her er forsøksprogrammet "Forsøksvirksomhet i trygdesektoren - et samarbeid mellom trygdeetaten og arbeidslivet for å forebygge og redusere sykefraværet". Rapporten ser på bakgrunnen for forsøksvirksomheten i trygdeetaten. I tillegg ser den på hvordan ulike prosjekter har blitt forstått, organisert og gjennomført ved tre fylkestrygdekontor. Disse tre fylkene er Oslo, Buskerud og Vest-Agder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 170.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:32.075402
MODIFIED 2017-02-28 02:00:23.033975+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:32.075402
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)