Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Først ombord og først i land : evaluering av forkjørsrett for pendlere på fergesambandet Eidsdal-Linge

Rapporten tilhører rapportseriene SIB-notat.

Dette notatet er skrevet på oppdrag for Statens vegvesen Region Midt. Notatet er skrevet av forsker Thor-Erik Sandberg Hanssen og forskningsleder Gisle Solvoll, med sistnevnte som prosjektleder. Arbeidet er gjennomført i to perioder. En før- og en etterundersøkelse ble gjennomført sommeren/høsten 2006, mens en ny etterundersøkelse ble gjennomført sommeren/høsten 2007.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-15 13:00:36.424299
MODIFIED 2014-08-14 11:48:11.930973+00:00
CREATED 2013-11-15 13:00:36.424299
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)