Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forstyrrelser i nord : en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt Kunstneriske forstyrrelser

Kunstneriske forstyrrelser (KF) er et flerårig kunstprosjekt utarbeidet av kulturetaten i Nordland fylkeskommune. Evalueringen av KF er gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd, som i 2002 ga et treårig tilskudd på 2,9 millioner kroner til prosjektet. Evalueringen er begrenset til å omhandle organiseringen og gjennomføringen av KF fra oppstart og fram til årsskiftet 2005–2006. Stedsspesifikk kunst refererer vanligvis til lokaliserte kunstverk eller kunsthendelser – verk eller hendelser som tilpasser seg, aktivt forholder seg til eller inngår i dialog med stedet der de skal plasseres eller foregå. Evalueringen diskuterer utfordringer knyttet til nyere stedsspesifikk kunst.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 266.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:28.031342
MODIFIED 2016-08-12 06:01:13.126358+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:28.031342
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)