Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsuring av havet : kunnskapsstatus for norske farvann

Rapporten inneholder en oppsummering av kunnskapsstatus for norske havområder når det gjelder havforsuring og forventet utvikling fram mot år 2100. Videre blir det oppsummert hvilke effekter forsuringen vil kunne ha på arter og økosystemer. Viktige aspekter ved overvåkning blir behandlet, og det gis anbefalinger for videre overvåkning av norske havområder med tanke på forsuringsutviklingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:09.231529
MODIFIED 2014-08-14 11:44:34.471029+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:09.231529
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)