Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forsvarlig ombruk av byggevarer : DiBK FoU-prosjekt 2019

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og deres utlyste FoUprosjekt Forsvarlig ombruk. Forsvarlig ombruk har blitt levert i to faser: først en litteraturstudie som ble levert 1. juli 2019, deretter denne rapporten, som inneholder en materialspesifikk del, en generell del, en ordliste, og en oppsummerende konklusjon med anbefalinger til veien videre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)
  2. litteraturstudie---forsvarlig-ombruk.pdf (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-09-28 22:02:35.099503
MODIFIED 2020-09-28 22:02:35.757600
CREATED 2020-09-28 22:02:35.099503
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)