Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fortellinger om HMS : bruk av "Strategisk historiefortelling" som et verktøy i organisatorisk endring

Alle som har arbeidet med ledelse, HMS eller HR-arbeid, vet at det er enkelt å vedta strategier, planer, retningslinjer og rapporteringsrutiner. De vet også at det er svært vanskelig å formidle planverk og forordninger på en slik måte at de «fester seg» i folks hoder og gir dem en bevissthet om mulige risikosituasjoner og en handlingsberedskap som automatisk slår inn når det oppstår en situasjon der det trengs. Det sier seg selv at det både må tid og mange ulike tilnærminger og tiltak til for å endre holdninger og kultur i en organisasjon. I prosjektet Fortellinger om HMS har vi tatt utgangspunkt i en kommunikasjonsvitenskapelig forståelse av arbeidslivs- og organisasjonsprosesser. Det spørsmålet vi har stilt oss, er om bruk av historiefortelling, nærmere bestemt en metodikk som kalles Strategisk historiefortelling, utviklet av skuespiller og idehistoriker Marie Louise Tank, kan være et mulig virkemiddel for å skape en kollektiv bevissthet og dialog om utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet i et konkret arbeidsmiljø.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:00:19.696486
MODIFIED 2014-08-14 11:46:50.916985+00:00
CREATED 2013-06-08 12:00:19.696486
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)