Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Utgangspunktet for denne studien var å studere kjennetegn ved gode arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO-kurs) for innvandrere – hva kjennetegner kurs som gir høy overgang til arbeid? I samarbeid med NAV tiltak Oslo valgte vi derfor ut to kurs som har hatt særlig gode resultater. I løpet av prosjektet viste det seg likevel at de aktuelle kursene på ingen måte hadde udelt gode resultater. I tillegg til søket etter de gode arbeidsmetodene tvang dermed noen nye problemstillinger seg fram. Hva er egentlig et godt resultat – for hvem? Og hvorfor fungerer ikke selv disse presumptivt gode kursene bedre enn de faktisk gjør? Rapporten bygger på 38 kvalitative dybdeintervjuer med kursdeltakere, ansatte ved lokale NAV-kontor og i NAV tiltak, og med kursleverandører og arbeidsgivere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-13 14:00:09.500458
MODIFIED 2014-08-14 11:49:07.741227+00:00
CREATED 2014-03-13 14:00:09.500458
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)