Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen : en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser : rapport

Regjeringen vil våren 2015 ta sikte på å legge frem en melding for Stortinget om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen. Sentrale elementer i den kommende Stortingsmeldingen ble presentert i et høringsnotat datert 7. november 2014, herunder tre alternativer for fremtidig vekst: 1) videreføring av dagens system med tildelingsrunder, 2) årlig prosentvis vekst, og 3) innføring av handlingsregler basert på miljøindikatorer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:02:55.270199
MODIFIED 2016-10-06 13:02:55.556620
CREATED 2016-10-06 13:02:55.270199
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)