Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forvaltningsmuseenes og NIKUs ansvar og roller i forvaltningen av arkeologiske kulturminner

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Et overordnet mål i studien er å synliggjøre forvaltningsmuseenes og NIKUs rammebetingelser, ansvar og rolle i forvaltningen av automatisk fredete kulturminner og vernede skipsfunn. Til dette kommer også rammebetingelser for formidling, kunnskapsproduksjons og forskning på forvaltningsmateriale. Studien drøfter også styrker og svakheter ved dagens organisering av kulturminneforvaltningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:10:12.754190
MODIFIED 2015-10-16 08:19:51.374454+00:00
CREATED 2014-10-24 00:10:12.754190
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)