Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Problemstilling: Hvor godt fungerer forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i den kommunale egenkontrollen? Konklusjon: Forvaltningsrevisjon er en viktig form for folkevalgt tilsyn og kontroll med den (fylkes)kommunale forvaltningen. Selskapskontroll har ennå ikke på samme måte "satt seg" og har et klart forbedringspotensial.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-22 13:01:27.740017
MODIFIED 2014-08-14 11:45:11.966240+00:00
CREATED 2012-11-22 13:01:27.740017
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)