Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forventninger innfris – på ulike vis : evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager : delrapport 1, programkvalitet og gjennomføringskvalitet

Rapporten er første delrapport i evalueringen av den nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager. Formålet med evalueringsoppdraget er å undersøke om styrerutdanningen har lykkes med å nå de nasjonale målsetningene som er definert for utdanningen. Evalueringen er ment å gi informasjon om styrerutdanningens innretning og kvalitet, og informasjonen skal brukes i den videre utviklingen av utdanningstilbudet. I delrapporten gis det er vurdering av de ulike tilbydernes studietilbud (programkvalitet) og hvordan de deltagende styrerne selv vurderer kvaliteten på opplæringen (gjennomføringskvalitet).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 00:01:39.343612
MODIFIED 2015-10-16 08:20:11.312055+00:00
CREATED 2014-12-11 00:01:39.343612
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)