Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

FoU-strategi ved statlige høgskoler

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten tar opp tre forhold: I hvilken grad er det sammenheng mellom statlige mål og retningslinjer for forskning og utvikling i høgskolesektoren og de enkelte høgskolenes FoU-strategi? Hvordan blir FoU-virksomheten ved de enkelte høgskolene styrt og organisert? Hvordan blir tidsressurser til FoU fordelt blant fagpersonalet ved høgskolene?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 516.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-05 21:08:04.867034
MODIFIED 2014-08-14 11:46:08.947814+00:00
CREATED 2013-02-05 21:08:04.867034
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)