Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra bostedsløs til egen bolig : delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

I denne rapporten presenteres resultater fra en spørreskjema-undersøkelse blant kommuner som har mottatt tilskudd fra den statlige ordningen «Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmiddelmisbrukere».

Tema for undersøkelsen er blant annet: hvor er tilskuddet forankret i kommunene, hva er tilskuddsmidlene brukt til, hvilke brukergrupper får hjelp av tiltaket som tilskuddsmidlene støtter, har tilskuddet ført til at kommunen har opprettet ambulerende og oppsøkende hjelp for bostedsløse grupper, hvilke virkninger mener ansatte at tilskuddsmidlene har hatt for brukergruppen, og hvordan er brukermedvirkning praktisert i tiltakene som tilskuddet støtter?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 903.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:04:50.117593
MODIFIED 2019-03-25 23:00:26.474892+00:00
CREATED 2014-10-24 22:04:50.117593
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)