Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse har i samarbeid med ideas2evidence evaluert de statlige boligsosiale virkemidlene. Evalueringen har tatt utgangspunkt i hovedmål 2 for bolig- og bygningspolitikken: "Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig". De boligsosiale virkemidlene som KMD har ansvar for omfatter økonomiske og juridiske virkemidler, samt kompetanse- og informasjonsarbeid overfor kommunene. Vista har vurdert virkemidlenes resultater og effekter, effektivitet og relevans. Et sentralt mål for utredningen har vært å vurdere hvilke effekter de ulike virkemidlene har for sluttbruker.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-24 01:01:46.082863
MODIFIED 2018-01-24 01:01:47.669406
CREATED 2018-01-24 01:01:46.082863
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)