Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra deltakelse til mestring : Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

I rapporten presenteres resultatene fra evalueringen av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Evalueringen har hatt tre overordnede problemstillinger: • I hvilken grad bidrar tilskuddsordningen til å bedre mulighetene for deltakelse på viktige sosiale arenaer for barn og unge berørt av fattigdomsproblemer? • Bidrar ordningen til et mer inkluderende fritidsmiljø? • Er tilskuddsordningen hensiktsmessig innrettet og ressurseffektivt forvaltet sett i lys av den samlede innsatsen mot barnefattigdom? Evalueringen er basert på: En pilotstudie med dokumentstudier og kvalitative intervjuer med et utvalg nøkkelinformanter. En nettbasert survey til kommuner, organisasjoner og tiltaksansvarlige. Casestudier i kommuner og frivillige organisasjoner. To erfaringssamlinger i form av dagssamlinger med kommuner og frivillige organisasjoner som har mottatt tilskudd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-03-23 01:02:22.022416
MODIFIED 2018-03-23 01:02:23.060578
CREATED 2018-03-23 01:02:22.022416
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)