Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra fravær til nærvær : Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Denne rapporten tar for seg sykefravær i sykehjem og undersøker hvorfor noen sykehjem, til tross for et generelt høyt sykefravær i slike virksomheter, likevel klarer å holde et lavere sykefravær enn andre sykehjem i samme kommune. Sykehjem i samme kommune har i utgangspunktet de samme rammebetingelsene, f. eks. med hensyn til økonomi. Problemstillingen som ligger til grunn for rapporten, har vært å undersøke hvilket handlingsrom for sykefraværsarbeid virksomhetene med lavt sykefravær utnytter og hva andre likende virksomheter eventuelt kan lære av disse. Prosjektet har i hovedsak bestått i casestudier i et utvalg kommuner der det finnes sykehjem som over tid har klart å holde et lavere sykefravær enn andre sykehjem i samme kommune. Prosjektet omfatter i hovedsak kommunale sykehjem, men også noen sykehjem drevet av ideelle organisasjoner og virksomheter inngår. Det er også gjennomført en registerundersøkelse som kartlegger hvor mange sykehjem som over en tidsperiode har klart å holde et lavere sykefravær enn andre sykehjem.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 842.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-31 23:03:26.342402
MODIFIED 2017-03-31 23:03:26.800411
CREATED 2017-03-31 23:03:26.342402
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)