Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

”Stifinnerprogrammet – modernisering for velferd” har vært et omfattende statlig forsøksprosjekt i regi av Kommunalavdelingen i KRD i tidsrommet 2004-2006. Det overordnede målet med Stifinnerprogrammet har vært å prøve ut om en mer helhetlig tilnærming i utviklings- og omstillingsarbeid bedre vil sette kommunene i stand til å se ulike virkemidler i sammenheng. Åtte kommuner ble høsten 2003 valgt til å delta i forsøket etter en generell invitasjon til alle norske kommuner. De åtte som ble valgt ut var Vadsø, Molde, Tingvoll, Herøy (i Møre og Romsdal), Sogndal, Bømlo, Porsgrunn og Bydel Alna i Oslo kommune. Det grunnleggende kriteriet for å få delta i programmet har vært at kommunene forpliktet seg til å innta en helhetlig tilnærming i omstillingsarbeidet for på den måten å oppnå effekter i form av større effektivitet, bedre kvalitet og mer bruker-/ innbyggerorientering i kommunen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:03.483118
MODIFIED 2017-07-26 17:00:17.443705+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:03.483118
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)