Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Vårn 2004 utlyste Sosial- og helsedirektoratet en anbudskonkurranse om evaluering av prosjektet "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser". Fami (Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon), som er et samarbeid mellom Fafo og NOVA, fikk sommeren 2004 tildelt dette evalueringsoppdraget. Denne rapporten er den andre av tre delrapporter fra evalueringen av Samarbeidsprosjektet. Den første tok for seg oppstarten av prosjektet. Denne rapporten dekker prosjektperioden fra om lag sommeren 2004 til våren 2006. Prosjektet blir ordinært avsluttet sommeren 2006, men skal arbeide med formidling og bistand til andre bydeler høsten 2006. En samlet effektevaluering fra Fami vil foreligge sommeren 2007.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 502.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:02:34.784541
MODIFIED 2019-06-08 08:00:15.803384+00:00
CREATED 2013-11-22 13:02:34.784541
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)