Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra outsider til A4. En forskningsbasert evaluering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammens aktiviteter relatert til prosjekt Ut i jobb

Utviklingsprosjektet «Ut i jobb» springer ut av Kirkens Bymisjon Drammens årelange engasjement for å hjelpe personer med rus- og soningsbakgrunn tilbake til samfunnet og ut i ordinært arbeid ved avdeling FRI. Hensikten med evalueringen har vært å dokumentere og evaluere arbeidsmetodene i prosjektet. Den har et beskrivende og eksplorativt design, og er basert på fokusgruppeintervjuer med deltakere og ansatte. I tillegg er det gjennomført individuelle intervjuer med arbeidsgivere. Konklusjonen er at prosjektet langt på vei har lykkes i å få deltakerne i jobb, og at sentrale suksessfaktorer er den tette, helhetlige oppfølgingen, likemannsarbeidet og samarbeidet med arbeidsgiverne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:05:19.926871
MODIFIED 2017-01-19 12:05:20.206532
CREATED 2017-01-19 12:05:19.926871
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)