Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt

Formålet med prosjektet har vært å få økt kunnskap om tidsbruk i forbindelse med gjennomføring av boligprosjekter – fra utbyggers planlegging av boligområde frem til at ferdigattest for prosjektet foreligger. Utredningen baserer seg på et utvalg av boligprosjekter som har blitt ferdigstilt i løpet av de siste 2 årene. Tidsbruken på plan- og byggesaksprosessen er kartlagt. Årsaker til tidsbruken er analysert. Søkelyset er primært rettet mot hvilke offentlige tiltak som kan bidra til redusert tidsbruk i plan- og byggeprosessene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:02:48.024311
MODIFIED 2017-04-11 22:02:48.314228
CREATED 2017-04-11 22:02:48.024311
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)