Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Hovedproblemstillingen for NIFUs evaluering av Ungdomstrinn i utvikling er: «I hvilken grad, under hvilke forutsetninger, og på hvilken måte, bidrar virkemidlene i samspill til at målsettingene for satsingen på ungdomstrinnet nås? » Designet for evalueringen er slik at hovedproblemstillingen først vil bli belyst og drøftet i evalueringens sluttrapport i 2018. I denne delrapporten har vi pekt på styrker og svakheter ved implementeringen og anvendelsen av de tre virkemidlene som kan ha positiv eller negativ betydning for måloppnåelsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 01:01:13.219613
MODIFIED 2017-02-14 01:01:13.631057
CREATED 2017-02-14 01:01:13.219613
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)