Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Frå politiske rettar til politisk makt

Det er gått 100 år sidan (1910-2010) kvinner fekk allmenn kommunal røysterett på linje med menn, og samstundes det same høve til å erobre kommunale verv, som folkevalde representantar. Lovvedtaket våren 1910 var ei viktig henging, ikkje berre i norsk kvinnehistorie, men i landets ålmenne politiske historie. Det skulle framleis gå tre år før kvinnene fekk dei same rettane som ved stortingsval. Røysterettsreforma fall såleis inn i eit større mønster. Også ved mange andre krossvegar har viktige demokratiske og sosiale nyordningar blitt testa ut innanfor den kommunale sfæren fyrst, og deretter gjennomført i statlig samanheng. Kva innebar det eigentleg at kvinnene etter mange års kamp fekk dei same formelle rettane i det kommunale livet som mennene? Kan vi no, etter desse 100 åra, definitivt slå fast at kvinner og menn stiller likt som kommunale medborgarar? Forfattarane beskriv ei utvikling fram til i dag, 100 år etter den formelle jamstellinga, og peikar på at vi et stykke att før kvinner stiller likt med menn som kommunale medborgarar.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 129.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:14.296984
MODIFIED 2013-02-14 18:11:16.709920
CREATED 2011-01-26 11:23:14.296984
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)