Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra sofaen til sykkelsetet : evaluering av Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport .

Rapporten er tufta på evaluering av Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet, som var initiert som ein del av oppfølginga av "Handlingsplanen for fysisk aktivitet, Saman for fysisk aktivitet". Tilskotsordninga er eit verkemiddel for tiltak som skal fange opp dei som fell utanfor dei ordinære aktivitets- og idrettstilboda, og midlane vert fordelte til regionale og lokale lag og organisasjonar, som driv aktivitetsfremjande arbeid retta mot den inaktive delen av befolkninga, og særleg barn og unge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 247.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-02 01:03:48.608509
MODIFIED 2019-04-25 13:00:51.627229+00:00
CREATED 2014-11-02 01:03:48.608509
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)