Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten er en studie av en organisasjon som utfører en tjeneste for en statlig etat. Rapporten ser på utviklingen av INCOR fra 1995 til 2008, og på muligheter og betingelser for at INCOR kan fortsette å være ledende på tilbakevendings- og returfeltet i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:45.058843
MODIFIED 2018-07-07 09:00:26.095745+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:45.058843
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)