Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra utstøting til inkludering? : en kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Tema for prosjektet er tidlig pensjonering fra arbeidslivet blant eldre arbeidstakere, med vekt på virksomhetenes arbeid med å forebygge og/eller forhindre slik avgang. Målet har vært å få økt innsikt i hva virksomhetene gjør for å redusere tidligpensjoneringen, hvordan de responder på eksisterende offentlige tiltak og ordninger, og gjennom det klargjøre noe av motivasjonen for å ha, eventuelt ikke ha, en aktiv seniorpolitikk. De delproblemstillinger som berøres i rapporten, er blant annet: 1) Hvilke seniortiltak iverksettes for å rekruttere og beholde eldre arbeidstakere? 2) Hvilke forhold påvirker virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere – hva motiverer til seniorsatsing? 3) I hvilken grad synes virksomhetenes arbeid å være påvirket av de repartsinitiativ og -avtaler som er gjort sentralt – for eksempel IA-avtalen? 4) Hvilke andre offentlige tiltak og virkemidler etterlyses eller vil kunne være hensiktsmessig å iverksette for å fremme virksomhetenes engasjement? 5) I hvilken grad synes tiltakene å ha effekt på tidligpensjoneringen?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 855.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:29.956030
MODIFIED 2013-02-14 18:09:11.623218
CREATED 2010-12-15 04:41:29.956030
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)