Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Frakttilskudd kjøtt : evaluering

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

Det skal evalueres om ordningen med frakttilskudd for kjøtt virker prisutjevnende på pris til produsent, knyttet til transport av husdyr fra produsent til slakteri. Evalueringen undersøker hvordan ordningen fungerer. Er tilskuddsforvaltningen av ordningen ivaretatt på en god måte? Er ordningen godt utformet?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-01 13:01:12.290813
MODIFIED 2014-08-14 11:49:04.729253+00:00
CREATED 2014-03-01 13:01:12.290813
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)