Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Andre uorganiske farlige avfallstyper som oppstår i Norge utgjør relativt moderate volumer som i stor grad eksportert. Samlet utgjorde disse 68. 000 tonn i 2014 fordelt på 25 EAL koder. Behovet for avfallsforbrenning vil holde seg relativt stabilt både sett ut fra avfallsmarkedet og varme/energi-markedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:00:48.642668
MODIFIED 2017-04-11 22:00:48.989366
CREATED 2017-04-11 22:00:48.642668
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)