Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten

Denne rapporten er utarbeidet som en del av underlaget til Rapport fra Faglig forum,Overvåkingsgruppen og Risikogruppen som legges frem for den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 15. 04. 2010. Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen vil etter en høringsprosess og eventuelle justeringer som følge av denne, utgjøre det faglige underlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2010. Rapporten redegjør for vurderingene knyttet til de frekvensene for akutt utslipp til sjø som lagt til grunn for vurderingene av risikoen forbundet med petroleumsaktivitet i planområdet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 774.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-08 14:00:08.480463
MODIFIED 2014-08-14 11:48:31.441869+00:00
CREATED 2014-01-08 14:00:08.480463
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)