Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011

Rapporten tilhører rapportseriene PROSAM rapport.

Med utgangspunkt i registreringer fra april 2011 er fremkommelighetssituasjonen på viktige buss- og trikkelinjer i Oslo og Akershus dokumentert. Rapporten viser bl. a. kjøretid, forsinkelse og oppholdstid på holdeplasser for hver enkelt linje. Forsinkelsene er beregnet i forhold til optimal kjøretid (0-kjøring) på linjen. Rapporten inneholder også sammenligninger med tilsvarende data for 2010. I tillegg til den tradisjonelle presentasjonen av den enkelte buss- eller trikkelinje så inneholder rapporten også en liten del (Vedlegg 1) der det er gjort noen sammenstillinger av aggregerte data. Denne delen gir en del interessant info utover den detaljerte presentasjonen av hver enkelt linje.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 12.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-28 13:00:47.005390
MODIFIED 2014-08-14 11:45:42.425451+00:00
CREATED 2013-02-28 13:00:47.005390
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)