Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Notat .

Tema for denne studien er arbeidsinnvandreres etablering på det norske boligmarkedet. NOVA viser at tidsdimensjonen er sentral for hvordan arbeidsinnvandrere lykkes i boligmarkedet. Utfordringene kan forstås trinnvis der nye strategier og utfordringer oppstår i takt med økende botid. I første fase har mange lite kunnskap om det norske boligmarkedet. Med økende botid og mer varig bosetting vil kunnskapen om boligmarkedet og kravene om bolig endres. Økt botid øker sannsynligheten for gode boforhold. Studien peker på at økt tilflytting av utenlandsk arbeidskraft har medført økt press i boligmarkedet. Det betyr at det er få boliger tilgjengelig både med tanke på leie og omsetting. Videre er det knyttet store utgifter til de boligene som er tilgjengelige. Andelen arbeidsinnvandrere varierer fra 8 til 14 prosent av kommunenes samlede befolkning: Oslo 14 %, Stavanger 12 %, Sør-Varanger 12 % og Frøya 8 %.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 428.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:03:36.476894
MODIFIED 2017-04-11 22:03:36.792181
CREATED 2017-04-11 22:03:36.476894
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)