Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge : konseptvalgutredning

Institutt for energiteknikk (IFE) har i dag konsesjon for drift av Norges to forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden. Det er ikke besluttet når en eventuell nedleggelse av IFEs nukleære anlegg skal skje. En beslutning om nedleggelse kan i prinsippet skje som en politisk beslutning, ved at Statens strålevern finner videre drift av reaktorene uforsvarlig eller at IFE ikke finner det lønnsomt med videre drift. KVUen gir ikke en vurdering av hvorvidt man bør stenge ned reaktorene eller ikke. Spørsmålene som søkes besvart gjennom Konseptvalgutredning (KVU) for dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge er: 1. Hvilket nivå for dekommisjonering er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt? 2. Hva blir kostnaden for dekommisjoneringsprosjektet? 3. Hva bør vurderes i videre planlegging?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:08:35.421633
MODIFIED 2016-10-08 22:08:36.258352
CREATED 2016-10-08 22:08:35.421633
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)