Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fremtidige boligbehov

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport .

Denne rapporten diskuterer hvordan boligmarkedet skal møte framtidig boligbehov. Rapporten har en todelt innretning. Først diskuteres boligbehovsbegrepet. Videre tar rapporten for seg hva som kan være nødvendig boligbygging framover med utgangspunkt i framskriving av dagens boligfrekvenser og fordeling av boligtyper i ulike befolkningsgrupper. Beregningene problematiseres deretter ut fra hva vi vet om boligbruk for to utvalgte grupper; yngre eldre og innvandrere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 515.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-13 01:02:53.058991
MODIFIED 2017-06-26 01:01:40.208690+00:00
CREATED 2015-12-13 01:02:53.058991
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)