Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Frihet og forutsigbarhet : en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst

Ordningen med basisfinansiering av fri scenekunst ble innført i 2007. Ordningen sikrer et fast tilskudd til utvalgte enkeltgrupper på det frie scenekunstfeltet over en viss periode. Evalueringen undersøker hvordan ordningen innvirker på arbeidsvilkårene til tilskuddsmottakerne. Har ordningen bidratt til endringer i organiseringen av arbeidet? Innebærer ordningen en økt profesjonalisering av arbeidet? Fungerer kriteriene for ordningen etter hensikten? Evalueringen legger også vekt på å diskutere forholdet mellom kunstnerisk dynamikk og økonomisk forutsigbarhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 322.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:07:08.056781
MODIFIED 2013-02-14 18:06:12.249266
CREATED 2011-07-06 17:07:08.056781
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)