Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

IMDi har intensjonsavtaler med seks landsdekkende frivillige organisasjoner: Frivillighet Norge, Norges Fotballforbund, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, Redd Barna og Røde Kors. Formålet med evalueringen er 1) å forbedre grunnlaget for å målrette og videreutvikle samarbeidet mellom IMDi og organisasjonene og 2) å gi økt kunnskap om hvordan intensjonsavtaler av denne typen fungerer som virkemiddel i integreringsarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 12:02:32.671651
MODIFIED 2017-03-27 22:00:21.004260+00:00
CREATED 2013-03-27 12:02:32.671651
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)