Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

The International Research Institute of Stavanger (IRIS) har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet kartlagt strukturene på inntekter og utgifter i frivillige organisasjoner. Rapporten har et særlig fokus på frivillige organisasjoners momsbelastning. Hovedkonklusjonen i rapporten er at den tradisjonelle, småskala og i stor grad lokalt baserte frivilligheten ser ut til å ha en større merverdiavgiftsbelastning enn den profesjonaliserte, storskala og i stor grad nasjonalt/regionalt forankrede frivilligheten. Det skyldes både forskjeller i inntekts- og utgiftsstrukturene, og at mange av de større virksomhetene har muligheter for å få refundert deler av sine momsutgifter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:52.625258
MODIFIED 2016-08-12 06:03:56.399443+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:52.625258
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)