Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Frivillig vern av skog : evaluering av arbeidsform

Gjennomføring av barskogvernet på 1990-tallet førte til mange og til dels sterke konflikter mellom skogeiere og miljøvernmyndighetene. Det var en situasjon som verken skogeiersamvirket eller miljøvernmyndighetene kunne leve med. Ei naturfaglig evaluering av skogvernet i 2002 viste at verneområdene var skeivt fordelt i forhold til geografi, naturforhold og skogtyper. Om lag én prosent av produktiv skog var verna, mens minst 4,6 prosent ble vurdert som nødvendig for å dekke vernebehovene. Konfliktene i skogvernet er også gjentatte ganger diskutert i Stortinget.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:18.677431
MODIFIED 2017-10-02 19:00:57.755016+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:18.677431
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)