Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

De siste to årene har Røde Kors gjennomført forsøksprosjektet «Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet». Hensikten har vært å undersøke om frivillighet er et egnet virkemiddel for inkludering i arbeidslivet, samt hvordan Røde Kors kan bidra til at arbeidssøkere kommer i arbeid. Forsøket har bestått av to delprosjekter rettet mot innvandrerkvinner ved Stella Røde Kors kvinnesenter i Oslo: «Stella mentor» og «Mat med mål og mening», og prosjektet «Fra frivillig arbeid til arbeidslivet – Tromsø Røde Kors», som omfatter praksisplasser for personer som står utenfor arbeidslivet. Institutt for Samfunnsforskning har hatt ansvaret for følgeevalueringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 599.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:05:47.302900
MODIFIED 2017-01-19 12:05:47.538487
CREATED 2017-01-19 12:05:47.302900
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)