Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

From Donors to Partners? : Evaluation of Norwegian support to strengthen Civil Society in Developing Countries through Norwegian Civil Society Organisations.

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Evalueringa har vurdert norsk støtte til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland gjennom norske organisasjonar og deira lokal partnarar. Denne støtta er forvalta av Norad.

Evalueringa dekkjer perioden 2006 og fram til i dag. Den bygger på data frå ein litteraturstudie av relevante evalueringar og tilgjengelig akademisk litteratur, gjennomgang av dokument, intervju, elektronisk spørjeundersøking blant dei norske sivilsamfunnsorganisasjonane samt datainnsamling i Etiopia, Uganda og Nepal.

Føremålet med evalueringa er å gi Norad og Utanriksdepartementet informasjon som kan nyttast til å forbetre framtidig norsk bistand til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland.

Evalueringa er gjennomført på oppdrag frå Evalueringsavdelinga i Norad av Chr. Michelsens Institutt (CMI), Nordic Consulting Group (NCG) og Ternström Consulting samt nasjonale konsulentar frå Etiopia, Uganda og Nepal.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-05 01:02:45.465128
MODIFIED 2018-02-05 01:02:45.482751
CREATED 2018-02-05 01:02:45.465128
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)