Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Full dekning, også av førskolelærere?

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA skriftserie.

I rapporten redegjøres det for førskolelærenes alderssammensetning, om overgangen fra studier til yrkesdeltakelse, om deres yrkesstabilitet, om arbeidsmarkedet for førskolelærere, om etterutdanning og om regionale ulikheter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:58.042566
MODIFIED 2017-09-06 00:00:33.515828+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:58.042566
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)