Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Funker det – fortsatt? : Evaluering av IT Funk 2007-2012

Tittelen på evalueringen er ”IT Funk - funker det - fortsatt? ” Svaret er ja. Målsettingene er nådd fordi: - Prosjektresultater er tilfredsstillende og relevante, både nasjonalt og internasjonalt. - Brukerforum er en suksessfaktor kombinert med en aktiv koordinator og idealistiske FoU bedrifter og forskere. - IT Funk er også aktiv overfor sitt innovasjonssystem: Det vil si at prosjektetablering og gjennomføring komplementeres med standardiseringsarbeid, en aktiv holdning til design og et informasjonsarbeid innad i forvaltning og virkemiddelapparat og utad.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-06 00:03:39.591927
MODIFIED 2017-05-06 00:03:39.605109
CREATED 2017-05-06 00:03:39.591927
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)