Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Utgangspunktet for denne undersøkelsen er programmet "Samfunnsplanlegging og brukermedvirkning"/"Planlegging for alle" i regi av Miljøverndepartementet og Sosialdepartementet. Formålet med programmet er å synliggjøre funksjonshemmedes behov for tilgjengelighet i planer etter plan- og bygningsloven og fremme større grad av medvirkning i planprosessene. Rapporten presenterer funn fra to spørreskjemaundersøkelser, case-studier og studie av innholdet i et utvalg planer. Hensikten er å sammenlikne situasjonen i forhold til arbeidet med funksjonshemmedes interesser i kommunenes planlegging før programmet ble virksomt og etter at det hadde virket i to til tre år, for på det grunnlaget å si noen om effektene av programmet. Resultatene av forundersøkelsen er primært referert i Hanssen og Stokke (2000), men en rekke av disse blir også brukt aktivt i denne rapporten, som grunnlag for å angi endring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 425.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:39.750805
MODIFIED 2016-08-12 06:00:06.832375+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:39.750805
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)