Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Funksjonshemmende kollektivtransport? : transportbruk og transportvansker blant personer med nedsatt funksjonsevne

Rapporten tilhører rapportseriene Nova notat.

– Funksjonshemmende kollektivtransport? – 3 Forord Dette notatet er resultatet av et prosjekt finansiert av Vegdirektoratet. Prosjektets hensikt har vært å kartlegge bruk av kollektivtransport med data fra Levekårsundersøkelsen for personer med nedsatt funksjonsevne 2007 (LKF). I hvilken grad reiser personer med nedsatt funksjonsevne kollektivt? Opplever personer med nedsatt funksjonsevne vansker med å reise kollektivt, og hva skyldes dette? Hvilke konsekvenser har det at personer med nedsatt funksjonsevne eventuelt ikke har adgang til kollektivtransport?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 416.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-08 13:14:07.871000
MODIFIED 2016-08-12 06:04:53.068037+00:00
CREATED 2013-01-08 13:14:07.871000
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)