Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

En del mennesker med nedsatt funksjonsevne kan i perioder av livet ha et behov for rehabilitering og habilitering. Barn med en medfødt sykdom eller skade kan trenge koordinerte og sammensatte tjenester innenfor ulike områder gjennom hele livet. Det tjenestetilbudet som gis innenfor habiliteringsfeltet, er både organisert gjennom kommunene og gjennom spesialisthelsetjenesten i de enkelte helseregionene. Det er unge voksnes erfaringer med habiliteringstjenesten som er denne rapportens tema. I første del gis det en fremstilling av mål og virkemidler i habiliteringsarbeidet. Først og fremst konsentrerer fremstillingen seg om den kommunale organiseringen av tjenester. Deretter presenteres erfaringer som leder av koordinerende enhet i 22 kommuner har med samordningen og samhandlingen på habiliteringsfeltet samt de erfaringer 12 unge voksne har med habiliteringstjenesten. Særlig blir utfordringer i forbindelse med overgangen fra barnehabiliteringen til voksenhabiliteringen vektlagt. Som en avslutning på rapporten legges det frem elleve punkter som kan bidra til en forbedring av habiliteringstjenesten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-29 01:04:36.134342
MODIFIED 2017-11-06 12:00:38.729454+00:00
CREATED 2014-10-29 01:04:36.134342
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)