Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Denne rapporten presenterer observasjoner som er gjort i første fase av NIBRs evaluering av forsøkene med fylkeskommunal oppgavedifferensiering, som gjennomføres for KRD i perioden 2005-2007. Kjernepunktet i forsøkene er delegering av oppgaver og myndighet fra regionale statsetater til fylkeskommuner og regionråd. Det gjennomføres tre forsøk, som omfatter i alt syv fylker: Oppland fylkeskommune, samt regionrådene BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold) og Vestlandsrådet, hvor Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner deltar i forsøket. Den første fasen av evalueringen har inneholdt dokumentstudier og en første intervjurunde. Rapporten inneholder en gjennomgang av innholdet i forsøkene, og denne gjennomgangen leder ut i en problematisering og fokusering av det videre arbeidet med evalueringen. Rapporten gjengir også en del synspunkter som har fremkommet i den første intervjurunden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 367.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:04.151924
MODIFIED 2016-08-12 06:00:23.261935+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:04.151924
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)