Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evaluering av "kjønnsperspektivet i evalueringsrapporter i perioden 1997-2004". Formål med denne studien ble bestilt i forbindelse med den mer omfattende evalueringen av kvinne- og likestillingsstrategien (se Evalueringsrapport 5/2005). Hensikten med studien var å gi en oversikt over hvordan kjønnsperspektivet er integrert i ulike deler av evalueringsprosessen, samt hvordan kjønnsperspektivet er reflektert i et utvalg prosjekter og programmer som tidligere har blitt evaluert. Selv om de aktuelle funnene gjelder kjønnsdimensjonen, kan disse antas å gjelde andre tverrgående temaer innen norsk bistand.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 237.2KB)
  2. Eva_summary_4s.pdf (pdf, 63.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:50.239135
MODIFIED 2017-03-28 22:00:14.984123+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:50.239135
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)