Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gender and innovation : Learning from regional VRI-projects

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

The conclusion of this report is that the large bulk of innovation studies conducted so far, focus on industries dominated by men. Innovation happening i "feminine" sectors i. e. where women work: in the service sector and in the public sector are scarcely studied, and hence they have not been regarded as innovative. This is an empirical fault which also stems from a narrow definition of innovation. The innovation concept and the innovation discourse are thus strongly gendered.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:38.501370
MODIFIED 2017-09-30 22:00:32.636140+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:38.501370
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)