Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Prognoser for veitrafikk har jevnlig blitt utarbeidet. Prognoseresultatene benyttes også som grunnlag for den trafikkvekst som inngår i evaluering av trafikkprognoser. Rapporten behandler trafikkprognoser og drøfter ulike typer prognosemodeller. Nye prognosemodeller klarer ikke å fange opp alle forhold som på lenger sikt kan påvirke trafikkutviklingen. På den annen side kan de eldre prognosemodeller ha overvurdert betydning av inntektsvekst isolert fordi man ikke har klart å isolere betydningen av disse forhold. Det pekes også på at den faktiske trafikkvekst i vegsystemet totalt, kan være vanskelig å måle, både direkte ved hjelp av trafikktellinger og ved mer indirekte metoder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:08:15.849170
MODIFIED 2014-08-14 11:45:49.281699+00:00
CREATED 2013-01-05 13:08:15.849170
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)