Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra havforskningen.

IMR og NINA har gjennomført en utredning av indikatorer for genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Oppdraget er gitt som en oppfølging av regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Rapporten gjennomgår aktuell faglitteratur og munner ut i konkrete anbefalinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:36:31.772480
MODIFIED 2016-08-12 06:04:36.040779+00:00
CREATED 2012-12-13 13:36:31.772480
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)