Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Rapporten presenterer status for Oljedirektoratets (OD) datainnsamling og evaluering av petroleumsressursene i Vestfjorden, uåpnet del av Nordland V, Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Eggakanten. Det er redegjort for tolkningsarbeidet og metodene som er brukt for å gi et godt faglig basert anslag for de totale ressursene i disse områdene. Det vil alltid være betydelig usikkerhet knyttet til en slik ressursevaluering i et område der det ikke har vært omfattende leteaktivitet tidligere. Målet med denne rapporten er å dokumentere faktagrunnlaget for beslutninger som skal tas og at fagmiljøene skal være godt kjent med tolkningene, metodene og antakelsene som er benyttet for å komme fram til ODs ressursanslag og usikkerhetsspenn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:08:02.620196
MODIFIED 2017-03-26 19:00:28.267058+00:00
CREATED 2013-01-05 13:08:02.620196
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)