Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Geography Research in Norway : an Evaluation

Et nordisk panel har evaluert geografiforskning i Norge. Divisjon for vitenskap i Norges forskningsråd fikk i januar 2011 overlevert panelets rapport.

Panelet har sett på forskningen ved geografiinstituttene i Trondheim og Bergen, og geografiforskningen ved instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Panelet har også evaluert geografiforskning ved universitetene i Ås, Tromsø og Agder. I tillegg til disse seks universitetsmiljøene, har evalueringspanelet gransket Høgskolen i Nord-Trøndelag og Agderforskning.

Panelet har også undersøkt et utvalg på 184 artikler i tidsskrifter og bøker publisert av norske geografer ved de evaluerte miljøene i tidsrommet 2004-2008.

Evalueringen fanger ikke opp den forskningen som gjøres av en rekke geografer ansatt ved andre institutter utenfor universitetene. Dette er en svakhet panelet selv påpeker.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:21.834008
MODIFIED 2016-08-12 06:01:10.394044+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:21.834008
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)